torsdag, juli 05, 2012

Gode laksetider

                                                                Reisalaks på 15,2kg

Har fått fisket litt i år å fangst har det blitt. Her hjemme i elva er det blitt en på 10 kg og 4 smålakser. Vært 2 korte turer i Reisaelva å hadd kanonuttelling. Første tur ble det 3 hunnlakser som ble satt ut igjen, 13kg, 11kg og 8 kg. Tur nr 2 fikk jeg første døgn en hannlaks på 9kg, og neste døgn en hannlaks på 15,2kg.
Sesongen knapt begynt å har vel fått rundt 72 kg laks så langt.